De toekomst van organiseren? Een nieuwe ontmoeting van gedachten!

Bouwen aan Organisaties en Netwerken voor de 21ste eeuw

Werk waar we trots op zijn

Meer dan 200 klanten deden een beroep op ons in de voorbije 9 jaar. 
Hieronder vind je alvast een kleine greep uit de projecten die ons nauw aan het hart liggen.

"Met wie ik ook werk bij Prepared Mind, ik heb steeds de indruk dat je ‘één van ons’ bent. Typerend voor de samenwerking is de enorme flexibiliteit en de connectie met onze organisatie."

Gert Van Passel, algemeen directeur scholengroep ADITE
Met verstomming geslagen door jullie expertise, vermogen om ons tot de kern van de zaak te brengen, samenvattende kwaliteiten, de vlotheid waarmee jullie je onze taal eigen hebben gemaakt, en jullie onvermoeibaarheid en inzet.

Jessie Schrijvers, algemeen directeur Vrij CLB Limburg

Jullie enorme kennis over veranderopgaven, organisatieanalyse en instrumentarium hebben geleid tot diepgaande inzichten in alle facetten van onze organisatie, een duidelijk beeld van wat ons de komende jaren te doen staat én een groot draagvlak voor de veranderingen. In dat hele proces hebben we samen schouder aan schouder gestaan, elkaar gevoed en uitgedaagd; kortom een unieke aanpak, gericht op wat ónze organisatie nodig heeft.

Peggy Hurkmans, algemeen directeur gemeente Bernheze

“Jullie zijn uniek in jullie kennis van systemen en structuren en de kunde om dit te laten aansluiten bij de vraag van een organisatie. Jullie hebben de kwaliteit om weerstand te zien en om te buigen naar engagement. Je begrijpt de vraag van de klant perfect, zet die telkens om in een uniek traject en past dat dan ook nog vloeiend aan onderweg.”

Dirk Van Laethem, directeur Familiehulp
"Menselijk, op maat, waanzinnig straf voorbereid, verrassend, concreet, goeie cultural fit."

Petra De Roos, Managing Director LDV United
“Jullie kunnen de kracht van medewerkers inzetten en versterken om op een veilige manier de organisatie te vernieuwen, op eigen kracht en tempo. Jullie vertellen niet zomaar wat we moeten doen, maar gaan vanuit doorzicht en vakmanschap SAMEN met medewerkers onderweg.”

Kristine Jacobs, algemeen coördinator vzw Pallion
“Een visie kan je makkelijk in mooie woorden gieten, maar uiteindelijk draait het erom hoe je die uitdraagt. Het was voor ons een manier om onze visie handen en voeten te geven.”

Laurence Degreef, directeur WZC Annuntiaten Heverlee
Jullie hebben een unieke expertise op het vlak van organisaties bouwen, maar kunnen je daarnaast ook super goed verplaatsen in de context en de cultuur van de organisatie. Ook het feit dat je pijnpunten respectvol durft te benoemen, vind ik top!

Vicky Adriaensen, Algemeen Directeur uitgeverij ACCO
Jullie hebben ons goed begeleid bij de totstandkoming van ons nieuw Meerjarenplan. Dat ging op een heel interactieve en kundige manier waarbij iedereen zich betrokken voelde, en wat tot mooie resultaten heeft geleid. Daar zijn we heel tevreden over.

Sylvia van der Weerden, Directeur Radboud In’to Languages

"Jullie zorgen voor eye-openers! Met veel respect en zorg voor gelijkwaardigheid bieden jullie inzicht in wat diverse leiders in een complexe organisatie kunnen bijdragen."

Rik Bloemen, voorzitter raad van bestuur VCLB Limburg
Previous slide
Next slide

Magazine

Opleidingen

Opleiding: Eenvoudig Organiseren van Gemeenten

Al voor de vijfde keer organiseren we mee de leergang Eenvoudig Organiseren van Gemeenten, bij de Radboud Management Academy in Nijmegen. Marc, Jesper en Benny zijn alledrie al jaren als vaste docenten verbonden met deze opleiding specifiek voor professionals, managers en bestuurders van gemeenten. Zeker ook voor Vlaamse gemeenten de moeite waard om eens over het muurtje te kijken – de inhoud gaat immers over het organiseren van het werk, en zelfs met alle verschillen tussen België en Nederland, is het organisatievraagstuk volledig vergelijkbaar.

Meer lezen
Events

Anders organiseren met anderen

De externe samenwerkingsopdracht van woonzorgactoren wordt de laatste jaren almaar groter. Op 13.10 sprak Benny Corvers op het Vlaamse Congres voor de sector Woonzorg. Hij licht in zijn lezing toe hoe die externe focus kan worden gekoppeld aan bestaande initiatieven voor anders organiseren en laat zien hoe in het ecosysteem van de ouderenzorg ook vandaag al slimme keuzes worden gemaakt die samenwerking vooropstellen.

Meer lezen
Events

Weldadig Organiseren

Als organisatiekundigen zijn wij hoopvol én bezorgd over de weg die de wereld lijkt op te gaan. Maar bovenal voelen we dat we een verantwoordelijkheid hebben om organisaties en netwerken zó te organiseren dat ze meer ruimte bieden voor een nieuwe dialoog. Een dialoog die de omslag naar een meer weldadige wereld mogelijk maakt.

Op 2 juni organiseren we een weldadige dag bij de Kolonie van Weldadigheid in Merksplas. We nodigen een select groepje Vlaamse en Nederlandse vrienden en inspirerende vakgenoten uit om met ons na te denken over de bijdrage die we kunnen leveren aan meer weldaad binnen en buiten onze organisaties en netwerken. Benieuwd naar het resultaat? Wij ook! Stay tuned …

Meer lezen