Magazine

Opleidingen

Opleiding: Eenvoudig Organiseren van Gemeenten

Al voor de vijfde keer organiseren we mee de leergang Eenvoudig Organiseren van Gemeenten, bij de Radboud Management Academy in Nijmegen. Marc, Jesper en Benny zijn alledrie al jaren als vaste docenten verbonden met deze opleiding specifiek voor professionals, managers en bestuurders van gemeenten. Zeker ook voor Vlaamse gemeenten de moeite waard om eens over het muurtje te kijken – de inhoud gaat immers over het organiseren van het werk, en zelfs met alle verschillen tussen België en Nederland, is het organisatievraagstuk volledig vergelijkbaar.

Meer lezen
Nieuws

Een gelukkig 2023!

“Je moet één oog op de microscoop hebben en tegelijk één oog op de telescoop. Het gaat over én-én.” (Ilham Kadri, CEO Solvay)

De wereld is te complex voor simpele recepten. Daarom is het antwoord vaak: ‘beide’.

Met Prepared Mind zijn we dit jaar bewust kleiner geworden, maar groter gaan denken. We zijn klaar voor de toekomst en kijken ernaar uit om je volgend jaar weer te zien!

Wij wensen je voor 2023 een brede blik en een jaar vol originele opgaven.

Meer lezen
Events

Anders organiseren met anderen

De externe samenwerkingsopdracht van woonzorgactoren wordt de laatste jaren almaar groter. Op 13.10 sprak Benny Corvers op het Vlaamse Congres voor de sector Woonzorg. Hij licht in zijn lezing toe hoe die externe focus kan worden gekoppeld aan bestaande initiatieven voor anders organiseren en laat zien hoe in het ecosysteem van de ouderenzorg ook vandaag al slimme keuzes worden gemaakt die samenwerking vooropstellen.

Meer lezen
Events

Weldadig Organiseren

Als organisatiekundigen zijn wij hoopvol én bezorgd over de weg die de wereld lijkt op te gaan. Maar bovenal voelen we dat we een verantwoordelijkheid hebben om organisaties en netwerken zó te organiseren dat ze meer ruimte bieden voor een nieuwe dialoog. Een dialoog die de omslag naar een meer weldadige wereld mogelijk maakt.

Op 2 juni organiseren we een weldadige dag bij de Kolonie van Weldadigheid in Merksplas. We nodigen een select groepje Vlaamse en Nederlandse vrienden en inspirerende vakgenoten uit om met ons na te denken over de bijdrage die we kunnen leveren aan meer weldaad binnen en buiten onze organisaties en netwerken. Benieuwd naar het resultaat? Wij ook! Stay tuned …

Meer lezen
Nieuws

“De cultuur van de organisatie is geen rustig en veilig bezit”

“De cultuur van de organisatie is geen rustig en veilig bezit. Die heeft voortdurend aandacht en onderhoud nodig.” (Marcel Pheijffer) Vanochtend las ik bovenstaand interview, en dacht meteen: wat een mooie quote! Tussen mijn dagprogramma vol Teams- en Zoom-meetings, hield het me bezig. Het deed me denken aan een superfijn boek en een artikel dat ik een tijd geleden las, en misschien inspireert het anderen als ik daarover iets kan delen?

Meer lezen
Publicaties

De Vormgever: Ulbo de Sitter

In 1997 zond het illustere Teleac de serie ‘Grootmeesters in management’ uit. In deze achtdelige televisieserie wijzen beroemde denkers de weg in de wereld van organiseren en veranderen. Ook Ulbo de Sitter, de grondlegger van de Moderne Sociotechniek en voor ons een enorme bron van kennis en inspiratie, komt als ‘de vormgever’ aan bod. Zeer de moeite waard.

Meer lezen
Boekbesprekingen

Motiveren zonder Controleren

In april 2021 verscheen bij Die Keure het boek ‘Motiveren zonder Controleren’, waarin Anja Van den Broeck en Hermina Van Coillie de zelfdeterminatietheorie (ZDT) toegankelijk maken voor een Nederlandstalig publiek. De moeite waard? Daarop zal ik proberen een hoogst persoonlijk antwoord te geven. Aan u om te oordelen of het boek nog onder de kerstboom belandt…

Meer lezen
Nieuws

Proeftuin werkbaar werk Industrie 4.0

Technologie-ontwikkelaars en sociale wetenschappers maken (eindelijk) samen werk van werkbaar werk, alvast in de maakindustrie! In de Proeftuin Industrie 4.0 ‘Technologie voor Werkbaar Werk’ werken we samen aan ontwerpgericht onderzoek op weg naar beter, meer, duurzaam en performant werk in de maakindustrie. Spannend en inspirerend…

Meer lezen
Nieuws

Prepared Mind start het jaar in beweging

Belangrijk nieuws bij de start van 2022: dit jaar vatten we ons tiende levensjaar aan, en daarmee start de Prepared Mind community ook een nieuwe cyclus die zorgt voor vernieuwing en verandering. Wij hebben de voorbije maanden niet stilgezeten om Prepared Mind voor te bereiden op de toekomst, en dus werd het tijd om daar iets over te vertellen. Bij de start van het jaar lichten we meteen al een eerste belangrijke stap toe …

Meer lezen
Projecten

The Intentional Office

Tijdens de COVID19-crisis werd ons vaak gevraagd om mee na te denken over het zogenaamde Hybride Werken en de toekomst van kantoren. Tegelijkertijd werd dit topic ook relevant in de opleiding Eenvoudig Organiseren van Gemeenten van de Radboud Universiteit, waar we als docent verschillende bijdragen aan leveren. Voor die studenten schreven we het artikel “The Intentional Office”, waar we het ontwerp van fysieke werkplekken kaderen binnen de pogingen van organisaties om zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden en aan te passen aan veranderende realiteiten.

Meer lezen
Boekbesprekingen

Fuseren is Topsport

Het lijkt alsof fusies weer helemaal terug zijn van nooit echt weggeweest. Sinds 1 januari 2019 ontstonden in Vlaanderen zeven nieuwe gemeenten door de samenvoeging van vijftien ‘oude’ gemeenten. Het waren de eerste fusies sinds 1983. Maar Vlaanderen heeft in de voorbije decennia ook een grote fusiegolf in de ziekenhuissector gekend. In het onderwijs zagen we de fusiegolf in het volwassenenonderwijs. En ondanks de COVID-crisis bleef de M&A-activiteit op de privé-markt redelijk stabiel. Zelf waren we de voorbije jaren in al deze sectoren van nabij betrokken bij een aantal fusiebewegingen, en daaruit valt alvast één heel belangrijke les te trekken: “fusie is een werkwoord”.

Meer lezen
Nieuws

“Teams vormen de bouwstenen van onze nieuwe organisatie”

Burgemeester Piet Buyse wil dat Dendermonde inspeelt op de nieuwste evoluties in dienstverlening: ‘Onze maatschappij verandert voortdurend. Die verandering komt almaar sneller binnen in de manier waarop we zorg, hulp en diensten verlenen.’ Dit biedt kansen, maar algemeen directeur Wouter Van der Vurst ziet ook risico’s: ‘Onze medewerkers ervaren een grote druk. De vele burn-outs in onze maatschappij zijn duidelijke tekens dat de traditionele arbeidsorganisatie niet meer werkt.’ Daarom is het stadsbestuur in 2019 begonnen aan een verandertraject naar een innovatieve arbeidsorganisatie.

Meer lezen
Boekbesprekingen

Adaptieve Intelligentie

AQ heeft eigenlijk een heel helder uitgangspunt: onze wereld legt steeds meer druk op ons als individu, waardoor we moeten leren om ons aan te passen aan telkens nieuwe realiteiten. Tim en Rudy leveren ons een coherente en geïntegreerde visie die sociale, fysieke en psychologische concepten met elkaar verbindt. Ook nieuwsgierig?

Meer lezen
Nieuws

Zet de bedoeling terug op de agenda!

Hoe zorgen we voor verankering van de wendbaarheid en veerkracht die we zagen in COVID-tijden, zodat we toekomstige ongewone problemen beter voorbereid, en dus met minder (gepercipieerde) schade, tegemoet kunnen treden?

Meer lezen
Boekbesprekingen

Oefening baart kunst bij virtueel werken

Oefening baart kunst als het gaat om virtueel werken! Onze collega Anne Boon promoveerde in 2016 op haar onderzoek rond “Complexity, Creativity, Teams. Exploring task complexity and creative processes in project teams”. VOV was benieuwd hoe de corona-context teamleren beïnvloedt en stelde Anne tien vragen. https://www.vov.be/inspiratie/blog/oefening-baart-kunst-als-het-gaat-om-virtueel-werken

Meer lezen
Boekbesprekingen

High Impact Teaming

Teamwerk is vaak rommelig, ondoorzichtig en onvoorspelbaar. Dé kant-en-klare formule voor effectief samenwerken bestaat niet. Toch zijn er teams die keer op keer succesvol zijn in wat ze doen en duurzame resultaten boeken: High Impact Teams. Ze slagen erin hun eigen formule voor succes te schrijven en die continu bij te stellen.
Dit boek leert je hoe je bewust, effectief en efficiënt kunt samenwerken. Het helpt je om scherp te krijgen hoe je het beste uit jezelf, je team en elk van de afzonderlijke teamleden kunt halen.

Meer lezen
Publicaties

Samenwerken in de Zorg

 “Zelfstandige zorgverstrekkers zijn een essentieel deel van de eerstelijnszorg in Vlaan­deren. In de manier waarop het zorglandschap vandaag vorm krijgt, in functie van de zorgvragen,

Meer lezen
Nieuws

Nieuwe huisstijl onthuld

U hebt het waarschijnlijk al gezien aan deze nieuwe website: Prepared Mind steekt vanaf 2018 in een nieuw jasje! Samen met Studio Blomme hebben we

Meer lezen
Nieuws

Prepared Mind bestaat 5 jaar!

“Watblieft? Bestaan jullie nog maar vijf jaar?” Dat is de meest gehoorde reactie wanneer de eerste uitnodigingen de deur uitgingen. Maar het klopt inderdaad: dit

Meer lezen
Nieuws

“Laat de robots maar komen”

2.885.898. Zoveel Belgen dreigen op een bepaald moment ziek te worden van hun job. Een hallucinant cijfer, goed voor 78 procent van de bevolking. Hoe komt dat? En wat doen we eraan? Kan de digitalisering daarbij helpen? Of hebben we door de robots straks helemaal geen baan meer?

Meer lezen
Publicaties

Synergetisch produceren in Praktijk: Toepassingen van structuurbouw in industrie en dienstverlening

In Synergetisch produceren in praktijk wordt de sociotechnische ontwerptheorie nog- eens compact beschreven en worden negen recente toepassingen gebundeld. Naast de industrie komt daarbij ook de dienstverlenende sector uitgebreid aan de orde. Het boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de sociotechnische praktijk. Naast studenten en docenten in de Bedrijfswetenschappen behoren tot deze doelgroep ook adviseurs en managers die een indruk willen krijgen van de waarde die structuurbouw voor hen zou kunnen hebben.

Meer lezen
Publicaties

Slimmer zorgen voor Morgen

De zorgsector is volop in beweging en nieuwe uitdagingen leiden tot nieuwe recepten om slimmer te gaan werken. De theorie rond Innovatieve Arbeidsorganisatie levert een

Meer lezen
Publicaties

Meten en Veranderen

Het tijdperk van het Nieuwe Organiseren lijkt eindelijk aangebroken. Een beweging ontstaat die een zelden gezien enthousiasme over organisatievraagstukken (en vooral -oplossingen) oproept. Een ongemeen boeiende dialoog

Meer lezen