Synergetisch produceren in Praktijk: Toepassingen van structuurbouw in industrie en dienstverlening

Termen als taakgroepen, zelfsturing, stroomsgewijs produceren en regelcapaciteit zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot kernbegrippen in de Bedrijfswetenschappen. Over Sociotechniek, de theorie over structuurbouw die aan al deze begrippen ten grondslag ligt, is in die periode veelvuldig gepubliceerd. Er is echter veel minder geschreven over de toepassing van deze theorie binnen organisaties. Toch is er sprake van een toenemende belangstelling voor illustratief case-materiaal. Met dit boek wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

In Synergetisch produceren in praktijk wordt de sociotechnische ontwerptheorie nog- eens compact beschreven en worden negen recente toepassingen gebundeld. Naast de industrie komt daarbij ook de dienstverlenende sector uitgebreid aan de orde. Het boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de sociotechnische praktijk. Naast studenten en docenten in de Bedrijfswetenschappen behoren tot deze doelgroep ook adviseurs en managers die een indruk willen krijgen van de waarde die structuurbouw voor hen zou kunnen hebben.

Auteurs: Marc van Hooft (red.)