Ons DNA

Prepared Mind

Wij zijnOrganisatie-Architecten, Systeem-Denkers en Wereld-Verbeteraars

Na vele jaren leerden onze klanten ons begrijpen wie we zijn. Wat ons DNA is. Hoe wij werken en leven. En waar wij het verschil maken…
 

Fucking Fabulous

 

Onze lat ligt hoog, in de eerste plaats voor onszelf. Dat vinden we belangrijk. Het is niet iets waar we ons voor schamen. Wij zijn altijd voorbereid, dat past bij onze naam. En bij wie we zijn. Prepared Minds. Always.

 

Respectful Inquiry

 

Wij geloven dat mensen in staat zijn om in beweging te komen en het beste uit zichzelf te halen. En wij zijn ervan overtuigd dat je mensen echt kunt motiveren door een positieve en waarderende houding.

 

Passionate Pragmatics

 

Wij zijn gepassioneerd door ons werk. Wij vinden ons werk heel mooi. En belangrijk. De mooiste job die er is. Voor ons… En wij houden van inhoud, van wetenschap, van leren, van de schoonheid die schuilt in een logische redenering.

 

Systemic Design

 

Wij ontwerpen nieuwe modellen voor organisaties en netwerken. Wij zijn workplace designers in de breedste zin van het woord. Wij geven vorm aan organisaties, aan verandertrajecten, aan werkplekken, …

 

Whole Scale Change

 

Wij werken echt met het ganse systeem: wij zijn geen trainers maar echte partners die mensen meepakken in het proces, met inhoud én met slimme werkvormen. Wij worden diepgelukkig als onze klanten zeggen dat ze nog nooit in hun ganse carrière zo’n sterke procesbegeleiding hebben meegemaakt.

 

Systems Thinking

 

Wij zijn systeemdenkers. Wij putten uit een rijke traditie van systeemtheorie en -wetenschap. Daarbij zijn we geen predikers van één enkele waarheid, maar houden van een caleidoscopisch perspectief, dat ons dezelfde situatie telkens door een andere bril laat zien.

 

Ons Team: Ontmoet de Minds

Prepared Mind is in de eerste plaats een team van mensen die zich verbonden hebben met een gemeenschappelijke droom om maatschappelijk iets in beweging te brengen. Gebeten door organisatievernieuwing, gevoed door de wetenschap, geboeid door structuur en gedreven door onze contacten met mensen.

Als team staan we voor expertise en een netwerk met een jarenlange ervaring op het vlak van organisatieontwerp, strategisch advies, projectbeheer, interieurarchitectuur, verandertrajecten en werkplek-consulting.

Wij proberen als adviesbureau het verschil te maken door een integrale aanpak en een unieke combinatie van vaardigheden, die we het liefst allemaal in huis hebben als het kan. Wij werken indien nodig ook met freelance consultants, maar met het vaste team van Prepared Mind zetten wij iets op de kaart waarmee we een antwoord proberen te bieden op complexe vragen die teamwerk en de nodige capaciteit vergen.

Kernteam

Angela Loyaerts

Angela Loyaerts

Benny Corvers

Benny Corvers

Chris Sels

Chris Sels

Claire Louwers

Claire Louwers

Ivan Cols

Ivan Cols

Jesper Hanssen

Jesper Hanssen

Lien Peeters

Lien Peeters

Marc Van Hooft

Marc Van Hooft

Philippe Van der Velpen

Philippe Van der Velpen

Anne Boon

Anne Boon

Academische Partners

Geert Van Hootegem

Geert Van Hootegem

KU Leuven

Patrick Vermeulen

Patrick Vermeulen

Radboud Universiteit

  Onze Missie

 

Het moet echt anders met onze planeet – laten we daarom starten met onze organisaties. 

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame concurrentievoordelen nooit zomaar vanzelf verschijnen. 

Alleen organisaties die vandaag de werkplek heruitvinden zullen morgen in staat zijn om mensen in beweging te brengen. 

Prepared Mind stelt Total Workplace Innovation™ voor als een integrale methode voor organisatie-verandering. 

Wij willen niks minder dan organisaties klaarmaken voor de toekomst om zo onze economie te vernieuwen. 

 

Onze Ontstaansgeschiedenis

De officiële lancering van Prepared Mind vond plaats op de ochtend van vrijdag 13 februari 2013, op precies dezelfde dag als benedict XVI besloot om als paus af te treden, een toeval waarop niemand van ons was op voorbereid…

Het begin van Prepared Mind gaat echter verder terug dan die feestelijke februarimorgen. Het is een verhaal over twee lijnen die zich parallel ontwikkelden, onwetend dat ze op een dag elkaar zouden tegenkomen.

De eerste lijn ontstond door een golf van enthousiasme voor de New World of Work. In 2009 is er een brainstormsessie georganiseerd over de New World of Work – toen nog een Nederlands concept – samen met AOS Studley, Getronics, Microsoft en PwC. Het resultaat was een eerste NWOW-alliantie. Het was de ambitie om de nieuwe werkconcepten in België te verspreiden en te evangeliseren. Sommigen van ons zijn begonnen met schrijven, doen en uitleggen, waardoor er een golf van enthousiasme ontstond.

Jaren later, in 2012, kwamen ze tot de spijtige conclusie dat de New World of Work vaak werd gereduceerd tot het goede oude telewerken. Veel organisaties kopieerden enkel een aantal ‘best practices’. De tot dusver geïmplementeerde cases toonden aan dat een dergelijke ‘tools’-benadering moest worden ingebed in een breder transformatieprogramma.

Organisaties die op zoek gingen naar een geïntegreerde aanpak hadden in principe weinig plaatsen om naartoe te gaan.

De meeste aanbieders hebben immers een specialistisch perspectief op nieuwe werkomgevingen, die hardware, software, meubels, interieurarchitectuur, HR-training, coaching, enz. aanbieden. Zo kwamen we tot de constatatie dat een meer geïntegreerde aanpak nodig was…

Op hetzelfde tijdstip werden de theorieën van de moderne sociotechniek in België door zijn academische leider, Geert Van Hootegem, voorgesteld. Geert was al meer dan 20 jaar bezig met New Ways of Organizing, gebaseerd op sociale innovatie. Hij was geïntrigeerd door de hype van de New World of Work en door zijn beperkingen.

Deze twee gedachtegangen waren bestemd om elkaar tegen te komen en zo standpunten over werk en organisaties te delen. Hieruit ontstond het concept van Total Workplace Innovation, dat inzichten en expertise combineerde uit de New World of Work en New Ways of Organizing. Het werd onze missie om de New World of Work te verbinden met echte nieuwe manieren om organisaties organiseren.

Eén ding is zeker: twintig jaar vanaf vandaag, als we terugkijken naar de werkomgeving van vandaag, zullen we het moeilijk vinden om te geloven dat deze manier van organiseren werkelijk in het begin van de 21e eeuw werkte. Organisaties die willen overleven in een klimaat van versnelde verandering, moeten zichzelf opnieuw uitvinden: alleen degenen die de werkplek als een strategisch actief beginnen te kijken, zullen werknemers morgen echt kunnen betrekken.

Pin It on Pinterest

Share This