Klanten

Meer dan 200 klanten deden een beroep op ons in de voorbije 9 jaar. 
Hieronder vind je alvast een kleine greep uit de projecten die ons nauw aan het hart liggen.

In’to the new era

Met als adagium ‘wie communicatief sterk is, kan werelden bij elkaar brengen‘ helpt In’to Languages professionals, academici, studenten, onderwijsinstellingen, gemeentes, ziekenhuizen en bedrijven om beter te communiceren.

Directeur Sylvia van der Weerden vroeg ons een tijdje geleden om In’to te helpen met een update van het bestaande meerjarenplan.

Meer lezen

Stad Dendermonde: teams zijn de bouwstenen

Burgemeester Piet Buyse wil dat Dendermonde inspeelt op de nieuwste evoluties in dienstverlening: ‘Onze maatschappij verandert voortdurend. Die verandering komt almaar sneller binnen in de manier waarop we zorg, hulp en diensten verlenen.’ Daarom is het stadsbestuur in 2019 begonnen aan een verandertraject voor innovatieve arbeidsorganisatie.

Sinds 2019 begeleiden we het lokaal bestuur bij de Stad Dendermonde op hun weg naar een innovatieve arbeidsorganisatie, een zoektocht naar balans met vallen en opstaan in volle Corona-tijdperk. Maar met veel schoonheid en geduld zet de organisatie moedig verdere stappen.

Meer lezen

VZW Pallion: fusie is een werkwoord

Pallion is de Limburgse ondersteuningsequipe voor palliatieve zorg. Samen met de patiënt en zijn omgeving creëren ze de ruimte en de kracht die de voorwaarden scheppen om thuis te kunnen overlijden. Daarvoor zetten ze in op zowel lichamelijke als psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg.

Nadat Prepared Mind de organisatie in 2018 adviseerde over hun organisatiestructuur, en in 2019 met hen aan de slag ging om hun interne overleg, beleidsplanning en HR-processen op punt te stellen, klopte Pallion in 2021 opnieuw bij ons aan om hen te begeleiden in de fusie met het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg.

Meer lezen

ADITE: Scholen Slim Organiseren

Adite is een scholengroep van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs met basisscholen en secundaire scholen in de regio’s Diest, Aarschot en Tessenderlo. Sinds 2014 begeleidt Prepared Mind het project ‘Scholen Slim Organiseren’ in Diest en zorgde er zo mee voor dat de scholen van de regio Diest een referentie werden in het Vlaamse onderwijslandschap. De dalende trend in de leerlingenaantallen is gekeerd en van heinde en verre komen scholen, televisiemakers en onderwijsonderzoekers kijken naar hoe Adite zich heeft georganiseerd in communities rond de leerling.

Meer lezen

WZC Annuntiaten Heverlee: Betere zorg door werkbaar werk

Het woon- en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee werd opgericht in 2008 met als voornaamste bedoeling de zusters van de congregatie die zorgbehoevend worden, op te vangen. Daarnaast staat het WZC ook open voor externe bewoners. De vzw heeft een erkenning voor 65 bedden en telt 45 medewerkers. In 2020 startten zij met een traject Innovatieve Arbeidsorganisatie. Voor directeur Laurence Degreef kwam dit traject net op het perfecte moment. “We waren al volop bezig met het ontwikkelen van een visie en dit traject hielp om de ideeën te vertalen naar de praktijk.”

Meer lezen

Naktuinbouw: een wendbare organisatiestructuur

Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De focus ligt op teeltmateriaal (zaaizaad- & plantmateriaal). Naktuinbouw is een Zelfstandig Bestuursorgaan en staat onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naktuinbouw voert in Nederland onder meer het toelatings- en kwekersrechtonderzoek uit voor nieuwe plantenrassen. Dit zogenaamde DUS-onderzoek voert Naktuinbouw uit in opdracht van de Raad voor plantenrassen en het Europese kwekersrechtbureau (CPVO). In 2019 hielpen we hen om de organisatiestructuur te hertekenen, met als doel beter te kunnen vernieuwen en de kansen te bieden om zich nog beter aan te passen aan een snel veranderende omgeving.

Meer lezen

LDV United: becoming The People’s Agency

LDV United is een Antwerps communicatiebureau en maakt deel uit van de wereldwijde WPP groep. Met een team van 60 medewerkers proberen zij het verschil te maken in de reclamewereld door radicaal in te zetten op Fans for Brands. Lien en Benny begeleidden het Leadership Team de voorbije jaren in hun zoektocht om de ziel van LDV United te vertalen naar een heldere rol voor iedereen en handvatten om nog beter te organiseren.

Meer lezen

VCLB Limburg: naar een nieuwe besturingsstructuur

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het Vrij CLB Limburg werkt op de domeinen gezondheid, welbevinden, leren en studiekeuze. Er zijn in totaal 8 erkende centra in Limburg, voorheen elk met hun eigen directeur, verspreid over 15 vestigingsplaatsen. In totaal telt VCLB Limburg 350 medewerkers. In 2021 werden wij gecontacteerd door Rik Bloemen, voorzitter van de Raad van Bestuur, om mee na te denken over de rol van de algemeen directeur, de plaats van ondersteunende diensten in het organisatiemodel, en de beslissingsstructuren in de nieuwe organisatie.

Meer lezen

Streekplatform Kempen: Toekomstforum Kempen 2030

Op 25 en 26 oktober 2019 kwamen in het LITC in Laakdal een 80-tal Kempenbelievers samen om te brainstormen over de toekomst van de Kempen. Stakeholders uit alle hoeken van de samenleving gingen samen aan de slag met de maatschappelijke opgaven waar de regio voor staat. De centrale startvraag voor het Toekomstforum was: ‘Hoe in 2030 samen wonen, werken en leven in de Kempen op een manier die bijdraagt aan duurzame welvaart en welzijn?’ Met deze vraag gingen we onder begeleiding van Benny Corvers en Marc Van Hooft van Prepared Mind aan het werk.

Meer lezen

De VoorZorg Antwerpen: Full-Service in de Front-Office

Midden 2016 besloot het Verbond Antwerpen van de Socialistische Mutualiteiten om hun strategisch meerjarenplan te vertalen in een nieuw organisatiemodel. In navolging van het Eclips-project bij de diensten Zorg & Comfort ging nu ook de rest van de organisatie aan de slag ging met de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie. Prepared Mind begeleidde de directie en de rest van de organisatie van visie tot implementatie.

Meer lezen

Brussels Airport Company – Step Up: Het Nieuwe Werken

Brussels Airport Company deed eind 2015 een beroep op Prepared Mind als regisseur, begeleider en inspirator van hun Nieuwe Werken programma.Samen met een intern project team, hebben we de visie bepaald, de verschillende werkstromen van het programma uitgetekend, externe specialisten aangetrokken voor onderdelen van het traject en zijn we de dialoog aangegaan met het directiecomité (mancom).

Meer lezen

HR Lab: De Toekomst van Werk in Tijden van Digitalisering

Eind 2015 organiseerden we voor HR Lab een driedaagse Future Search Conferentie met als onderwerp ‘De Toekomst van Werk in tijden van Digitalisering’. De doelstellingen van het project waren drieërlei: 1) inspireren en bewustzijn creëren, 2) verbinden van maatschappelijke actoren en 3) activeren van de doelgroep door gedragen gezamenlijke initiatieven.

Meer lezen

Familiehulp 2020: Versterken & Vernieuwen

Toen Familiehulp Regio Hasselt eind 2014 mee in het Zirko-project van POM Limburg stapte, kon niets doen vermoeden dat dat het begin zou zijn van een volledige organisatiekanteling op nationaal niveau. De Provinciale directie was meteen mee met de principes van IAO en na de startconferentie met medewerkers, cliënten en mantelzorgers, zorgde een klein ontwerpteam voor de blauwdruk van de nieuwe regiowerking. Vandaag, vele jaren later, kunnen weinigen zich nog voorstellen dat het ooit anders was: wijkgebaseerde teams in de thuiszorg, veel eigenaarschap in de regio’s en een totaal andere organisatiecultuur zijn het resultaat.

Meer lezen

Gemeente De Bilt: Innoveren door te Verbinden

De gemeente De Bilt is een middelgrote Nederlandse gemeente vlakbij Utrecht. Zoals voor veel gemeenten aan de orde is vragen diverse ontwikkelingen om het kritisch ijken van en nadenken over de identiteit, de rol en de positie van de gemeentelijke organisatie in maatschappij. De netwerksamenleving, de veranderende rol van de overheid en toenemende digitalisering stellen andere eisen aan de organisatie en de medewerkers. Tussen 2016 en 2018 begeleidde Prepared Mind een ingrijpend verandertraject waarbij de organisatie de omslag maakte naar een gebiedsgerichte werking met sterke teams aan het stuur.

Meer lezen