VZW Pallion: fusie is een werkwoord

Fusiebegeleiding Pallion & NPZL

Pallion is de Limburgse ondersteuningsequipe voor palliatieve zorg. Het team bestond voornamelijk uit palliatief deskundigen: verpleegkundigen die in een thuiscontext of een thuisvervangende situatie zoals een woonzorgcentrum samen met de vertrouwde hulpverleners zorgt voor de levenskwaliteit van mensen in hun laatste levensfase. Samen met de patiënt en zijn omgeving creëren ze de ruimte en de kracht die de voorwaarden scheppen om thuis te kunnen overlijden. Daarvoor zetten ze in op zowel lichamelijke als psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg.

Nadat Prepared Mind de organisatie in 2018 adviseerde over hun organisatiestructuur, en in 2019 met hen aan de slag ging om hun interne overleg, beleidsplanning en HR-processen op punt te stellen, klopte Pallion in 2021 opnieuw bij ons aan om hen te begeleiden in de fusie met het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg. Het Netwerk is in feite een zusterorganisatie van Pallion, en had als opdrachten onder andere sensibilisering en opleiding rond het thema palliatieve zorg.

Dirk Van Laethem, bestuurder bij Pallion, benoemde waarom hij graag opnieuw met Prepared Mind in zee ging: “Jullie zijn uniek in jullie kennis van systemen en structuren en de kunde om dit te laten aansluiten bij de vraag van een organisatie. Jullie hebben de kwaliteit om weerstand te zien en om te buigen naar engagement. Je begrijpt de klant van de vraag perfect, zet die telkens om in een uniek traject en past dat dan ook nog vloeiend aan onderweg.”

In het fusietraject begeleidden we Pallion op verschillende niveaus. Voor het bestuur waren we enerzijds een sparring partner in het proces, en anderzijs begeleidden we hen ook in hun werking. We gingen aan de slag met kaders rond ‘goed bestuur’ om richting te geven aan de strategie, de samenstelling en de werking van het bestuur van de nieuwe fusieorganisatie. Met de coördinatoren van de twee fuserende organisaties en met een aantal andere medewerkers werkten we een proces uit om de fusie-organisatie vorm te geven: we werkten aan een gemeenschappelijke strategie en positionering, tekenden met een ontwerpteam van een 8-tal medewerkers een nieuw organisatiemodel uit en begeleidden het proces naar plaatsing van de medewerkers in het nieuwe model. Tegelijk zorgden we ook voor individuele coaching en ondersteuning van de coördinatoren.

“Jullie kunnen de kracht van medewerkers inzetten en versterken om op een veilige manier de organisatie te vernieuwen, op eigen kracht en tempo. Jullie vertellen niet zomaar wat we moeten doen, maar gaan vanuit doorzicht en vakmanschap SAMEN met medewerkers onderweg.” (Kristine Jacobs, algemeen coördinator Pallion)

Ook na de formele fusie laten we Pallion niet los: de verschillende nieuwe teams worden elk op maat verder begeleid in het concreet maken van hun opdracht en we werken mee de coördinatie tussen de teams en de sturing verder uit. We kennen de organisatie en de medewerkers door en door en kunnen zo ook echt een partner zijn.

“Het lijkt alsof jullie in de organisatie zitten en samen met ons de schouders eronder willen zetten om onze organisatie sterk te maken.” (Kristine Jacobs, algemeen coördinator Pallion)