HR Lab: De Toekomst van Werk in Tijden van Digitalisering

Future Search Conferentie

Context
 • HR Lab is een leden-organisatie die de top van de HR community in België samenbrengt: bedrijven uit onder andere de
  industrie (Audi Brussels, Solvay, Lotus Bakeries), de logistiek (Haven van Antwerpen, d’Ieteren, Elia), de dienstensector (Deloitte, Swift, Axa, PwC, Telenet), de zorgsector (UZ Brussel), en bedrijven zoals Siemens en IBM en ook grote instellingen (KULeuven, Nationale Bank). Zij bieden hun leden een forum om ideeën uit te wisselen en te discussiëren omtrent de trends in hun vakgebied. width=
 • In 2014 publiceerden Brynjofsson & McAfee ‘The Second Machine Age’, een boek dat wereldwijd het debat over technologie en artificiële intelligentie op gang bracht, en met name de impact op arbeid en organisaties. Ook in de Lage Landen ging het debat als een lopend vuurtje van start. Grote organisaties voelden meteen aan dat dit een thema was dat een enorme impact zou hebben op hun workforce en HR-beleid.
 • Een baanbrekende studie in opdracht van ING gaf in 2015 aan dat bijna de helft van de banen in België en Nederland tegen 2030 geautomatiseerd kunnen worden.
 • HR Lab nodigde Prepared Mind uit om samen na te denken over een plan om dat brede maatschappelijke debat vast te pakken voor hun leden-organisaties, en zo samen op zoek te gaan naar welk beleid nodig is om die verandering en overgang te begeleiden en de toekomst beter te maken
Opdracht
 • We organiseerden voor HR Lab een driedaagse Future Search Conferentie eind 2015.
  De doelstellingen van het project waren drieërlei: 1) inspireren en bewustzijn creëren,
  2) verbinden van maatschappelijke actoren en 3) activeren van de doelgroep door gedragen gezamenlijke initiatieven.
 • Future Search is een driedaagse toekomstverkenning die deelnemers de kans biedt om samen te werken in complexe situaties, bij conflicten of in situaties van hoge onzekerheid. Er wordt een methode gevolgd waarin een groep van 60 tot 100 mensen uit de meest diverse hoeken van de samenleving in dezelfde ruimte worden samengebracht. Future Search is een krachtige en beproefde methode om toekomstscenario’s te verkennen en systemische verbeteringen aan te brengen in gemeenschappen en organisaties.
 • Deze methode werd sinds de jaren 1980 ontwikkeld en getest in duizenden situaties. In onze ervaring slaagt deze conferentievorm in 2,5 dag beter in het co-creëren van een gemeenschappelijke en gedragen visie dan een klassieke consultancy-aanpak die vaak maanden duurt. Future Search werkt standaard met 64 deelnemers (8 groepen van 8 stakeholders), maar kan toegepast worden met kleinere (30-40p) en grotere groepen (tot 150p). De methode heeft een zeer gestructureerde aanpak, die echter voorziet in maatwerk door ook de voorbereiding co-creatief aan te pakken. In die maatwerk-aanpakzorgen wij voor integratie van de unieke context organisaties en van werkvormen of concepten uit andere methodes waar nodig. Aan de hand van deze methode begeleidden wij een groep van zo’n 70 mensen, gekozen uit verschillende maatschappelijke belangengroepen.
 • Het gehele project was in basis een proces van toekomstverkenning, scenario- en planontwikkeling en een voortdurende kritische reflectie die we samen deden met het ganse netwerk/ecosysteem.
 • In de voorbereidende fase bouwden wij met de klant en een vertegenwoordiging van alle stakeholderseen proces op maat voor deze toekomstverkenning.
 • De voorbereiding nam een jaar in beslag: naast de uiteindelijke deliverables, is met name dit voorbereidende proces voor ons één van de belangrijkste outcomes. Het bood de klant de kans om het thema te verkennen, te leren over het proces van stakeholder-participatie, en te reflecteren over hun eigen rol voor de toekomst. De toekomstverkenning en kritische reflectie die we samen deden met het ganse systeem in de conferentie, hadden we dus vooraf al eens uitgebreid doorgemaakt met het project- en ontwerpteam.
 • Cruciaal in dit proces was de selectie van stakeholders: dit was essentieel voor het slagen van de conferentie. We zorgden mee voor de reflectie en de uiteindelijke selectie en uitnodiging van de deelnemers.
 • We hebben de klant in dit proces uitgebreid bijgestaan met communicatie, storytelling, verslaggeving, filmpjes, bouwen van hun website, etc. Op verschillende momenten hebben wij voor de klant presentaties gegeven voor hun ganse groep leden en medewerkers, om hen mee te nemen in de plannen en voorbereiding, en om ook daar alvast de reflectie te voeden.
Verslag

Het uitgebreide video-verslag van de Future Search wil je inspireren en op afstand laten beleven wat het resultaat is als je gedurende drie dagen met een grote groep menselijk kapitaal uitgedaagd wordt om in gesprek te gaan over het vraagstuk: “Hoe bereiden we ons voor op de veranderingen die op ons afkomen door nieuwe technologieën en op de te verwachten grondige verstoring van onze arbeidsmarkt en ons werk?”.

We reiken bewust geen handleiding aan die je van A tot Z moet lezen vooraleer de Euro valt. Hier ook geen theoretische modellen, kaders en duiding. Enkel duiding van het proces en een zo levendig mogelijke weerslag van wat we hebben zien gebeuren en ontstaan. Alles staat of valt met de sfeer die er hangt op zo’n Future Search: wat doet het met de mensen, hoe veranderen de verhoudingen, wanneer nemen ze afstand van elkaar en waar is een gezegde ‘ja’ ook effectief een gevoelde ‘ja’.