De VoorZorg Antwerpen: Full-Service in de Front-Office

Organiseren rondom de klant

Midden 2016 besloot het Verbond Antwerpen van de Socialistische Mutualiteiten om hun strategisch meer-jarenplan te vertalen in een nieuwe organisatiemodel. De denktank die deze verandering had voorbereid vormde meteen de stuurgroep van het nieuwe project, dat in navolging van het Eclips-project bij de diensten Zorg & Comfort aan de slag ging met de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie.

Tijdens een tweedaagse startconferentie in Wilrijk werd het startschot gegeven met een groep van 70 medewerkers uit alle hoeken en lagen van de organisatie. Samen bedachten zij hoe de nieuwe organisatie er straks moet uitzien en vooral wat leden en cliënten daarvan moeten merken. Het complexe meerjarenproject heeft immers de ambitie om echt een slag te maken met het leveren van full-service in de front-office.

Gewapend met de input en het mandaat van deze eerste conferentie, ging een ontwerpteam aan de slag. Hun ontwerpvoorstellen werden in januari getoetst met dezelfde deelnemers van de startconferentie, tijdens een tweedaagse ontwerpconferentie. In het vervolgtraject werd niet alleen de organisatiestructuur aangepakt, maar zetten we ook hard in op een volledig nieuw kantoren-netwerk, cruciale stappen rond digitalisering en de nodige financieel-juridische maatregelen in het kader van de wijzigingen in wetgeving en zorglandschap.

Prepared Mind is was in dit alles de begeleider en expert op het vlak van integrale organisatie-vernieuwing, waarbij we keihard inzetten op eigenaarschap en leren bij onze klant.