Naktuinbouw: een wendbare organisatiestructuur

Herontwerpen van zaadje tot karbonaadje

Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De focus ligt op teeltmateriaal (zaaizaad & plantmateriaal). Naktuinbouw is een Zelfstandig Bestuursorgaan en staat onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naktuinbouw voert in Nederland onder meer het toelatings- en kwekersrechtonderzoek uit voor nieuwe plantenrassen. Dit zogenaamde DUS-onderzoek voert Naktuinbouw uit in opdracht van de Raad voor plantenrassen en het Europese kwekersrechtbureau (CPVO).

In de voorbije jaren hielpen wij Naktuinbouw bij een herontwerp traject van de organisatiestructuur met als doel nog klantgerichter en efficiënter te gaan werken. Ook doen de snel veranderende technische mogelijkheden, wettelijke kaders en klantbehoefte een groot beroep op het vernieuwingsvermogen van Naktuinbouw.  Bij de start van dit traject in mei 2019 zijn we begonnen met het uitvoeren van een organisatiescan om een goed beeld te krijgen van de verlangens, uitdagingen, belemmeringen en kansen binnen Naktuinbouw. Met een ruime vertegenwoordiging van het leiderschap en de betrokken teams hebben we een ontwerpteam gevormd om stap voor stap op zoek te gaan naar de juiste manier om een structuur te ontwerpen met op de juiste plek de vernieuwingscapaciteit. Al snel werd duidelijk dat Naktuinbouw hun strategische focus wilde aanscherpen en autonome teams wilde vormen om meer verantwoordelijkheid, eigenaarschap en innovatiekracht te ontwikkelen in de organisatie.

Resultaat van deze stappen is een organisatiestructuur waarin operationele teams zoveel mogelijk zelf het werk kunnen uitvoeren en regelen, en hierop kunnen sturen. Ze worden hierin ondersteund door specialisten op het gebied van vernieuwing, organisatie ontwikkeling, systemen en programma management. Het managementteam houdt zich bezig met de strategie en koers van de organisatie.