In’to the new era

Samen aan de slag met een future proof organisatie

Met als adagium ‘wie communicatief sterk is, kan werelden bij elkaar brengen‘ helpt In’to Languages professionals, academici, studenten, onderwijsinstellingen, gemeentes, ziekenhuizen en bedrijven om beter te communiceren. Met ongeveer 60 vaste medewerkers en een flexibele schil van ongeveer 150 mensen verzorgt In’to taal- en communicatrainingen, vertaal- en redactiewerkzaamheden, scholing voor docenten, coaching en advies op het gebied van taal, communicatie en toetsing. In’to is sterk verbonden aan de Radboud Universiteit en Wageningen University and Research, wat bijdraagt aan hoogwaardige producten, verzorgd door onze hoogopgeleide expert voor altijd praktische en doelgerichte op wetenschap gestoelde trainingen.

Directeur Sylvia van der Weerden vroeg ons een tijdje geleden om de organisatie te helpen met een update van het bestaande meerjarenplan. Het strategisch meerjarenplan voelde op dat moment wat achterhaald. Een herijking van de strategie is opportuun, ondanks dat de lopende veranderingen goed (zijn ge)gaan. De omgeving is erg in beweging qua technologie, druk op lifelong learning, behoefte van de markt aan sneller, compacter, korter, gemakkelijker. Er is behoefte om daarop in te spelen. ‘We willen vooruit, groeien, meer de boer op’ want er zijn allerlei kansen die wel worden gezien maar die beter kunnen worden benut.

Geconstateerde belemmeringen en knelpunten voor het toekomstklaar zijn hebben met het portfolio en met de interne organisatie te maken: Structuur, cultuur en samenwerking, inrichting van processen, digitaal versus analoog aanbod. Het verlangen is om flexibeler, wendbaarder, ondernemender te zijn. Prepared Mind werd benaderd om daarbij te ondersteunen. Als externe procesbegeleider met gedegen bedrijfskundige kennis, ‘die ons door het denkproces heen loodst en we zekerder weten dat we aan de juiste knoppen draaien’. Met de wens om in het proces ook een groot deel van de medewerkers te betrekken, met veel kennis van de organisatie, de markt en de inhoud.

Doelstelling van het proces is om het breed in de organisatie met elkaar eens zijn over de richting voor de komende jaren (missie, visie, strategie, portfolio en processen), over de implicaties die dat heeft voor de inrichting en ontwikkeling van onze organisatie (structuur, systemen, HR, gedrag, cultuur, leiderschap, …) en over de inhoud en aanpak van de implementatie van deze keuzes. Kort gezegd: een vernieuwd, gedragen Meerjarenplan in de stijgers. In een half jaar. En graag z.s.m. beginnen.

Als aanpak werd gekozen voor een waterval-benadering: Met het managementteam starten en steeds meer mensen (actief) betrekken. Daarvoor werd een serie van workshops en events georganiseerd waarbij het plan stap voor stap tot stand kwam. Ondanks vertraging door een Corona-lockdown en de zomervakantie kwam in iets meer dan een halfjaar een nieuw Meerjarenplan tot stand. Inclusief een heel concreet plan van aanpak, en met veel enthousiasme en draagvlak binnen de organisatie om ermee aan de slag te gaan. Vanuit de gedachte dat ‘people support what they help create’ (Hultman, 1979-2003).