Familiehulp 2020: Versterken & Vernieuwen

Innovatieve Arbeidsorganisatie op grote schaal

Familiehulp is dé partner voor zorg en ondersteuning voor iedereen in Vlaanderen en Brussel. Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mantelzorgers en mensen met een zorgbehoefte kunnen hen met een gerust hart hun vragen toevertrouwen. Meer dan 79.345 mensen stellen hun vertrouwen in de organisatie. Familiehulp is ook professioneel partner in verschillende samenwerkingsverbanden en heeft een belangrijke stem in het beleid en de praktijk van thuiszorg in de eerste lijn. Als maatschappelijk verantwoord werkgever zet Familiehulp sterk in op opleiding en vorming en de combinatie van gezin en werk voor 13.032 medewerkers.

Toen Familiehulp Regio Hasselt eind 2014 mee in het Zirko-project van POM Limburg stapte, kon niets doen vermoeden dat dat het begin zou zijn van een volledige organisatiekanteling op nationaal niveau. De Provinciale directie was meteen mee met de principes van IAO en na de startconferentie met medewerkers, cliënten en mantelzorgers, zorgde een klein ontwerpteam voor de blauwdruk van de nieuwe regiowerking.

Deze blauwdruk werd vervolgens opgepikt door de nationale directie, en Prepared Mind ging samen met hen op zoek naar de vertaling van die principes naar de grotere organisatie. Samen met een inter-regionaal project-team legden we daarna de basis voor het project 2020 – Versterken & Vernieuwen, dat de nieuwe regiowerking moet verankeren in de 18 zorgregio’s verspreid over het hele land (Vlaanderen en Brussel).

In de maanden nadien gingen we aan de slag met de uitrol, waarbij elke regio zijn eigen plan en tempo kan volgen. Overal betrokken we medewerkers eerst in een startconferentie met 150 deelnemers (inclusief cliënten en mantelzorgers), om vervolgens de 500 collega’s van de regio mee te nemen tijdens een mini-conferentie van een halve dag. Een voorbeeld van zo’n startconferentie kun je hier vinden.

Daarnaast begeleidde Prepared Mind het directieteam en de bredere directiegroep, de projectgroep en de projectleiders. Naast opleidingen voor diverse geledingen en de organisatie van workshops en simulatiespelen voor alle middenkaders, waren we betrokken bij de opstart van de eerste teams, waarbij we met een train-de-trainer programma werkten om de eigen coaches en begeleiders van de afdeling medewerkersbegeleiding maximaal te laten bijleren.

Ten slotte begeleidden we ook nog een lerend netwerk van regio-directeurs om hen voor te bereiden op de nieuwe manier van leidinggeven. Want naast structuur is ook gedrag en leiderschap cruciaal voor het succes van deze uitdagende veranderingen.

Tot op vandaag is Prepared Mind een trouwe partner van Familiehulp en worden we nog regelmatig gevraagd om advies te geven, te sparren of te begeleiden. Zo hebben we in 2020-2021 ook de divisie Dienstencheques begeleid in hun evolutie naar een organisatiemodel dat aansluit bij dat van de zorgdiensten, en zijn we op verschillende moment aan de slag gegaan met het managementteam om hen te helpen in de transitie vanuit strategisch en ontwerpkundig oogpunt.

Familiehulp is zonder twijfel één van de mooiste voorbeelden van innovatieve arbeidsorganisatie in een grootschalige context. Met veel geduld en volharding is sinds 2014 getimmerd aan de weg, en heeft er op alle niveau’s een radicale mindshift plaatsgevonden: van controleren naar loslaten, van afdwingen naar betrekken en van angst naar durf. Met veel lef en overtuiging (en ook ontzettend veel geploeter) is zo een nieuwe bedrijfscultuur ontstaan die nóg beter aansluit bij de sterke waarden en het hart voor de cliënt die zo eigen zijn aan deze organisatie. Bovenal heeft Familiehulp begrepen dat IAO geen bestemming is maar een reis, en dat de dialoog daarrond nooit meer stopt…