Brussels Airport Company – Step Up: Het Nieuwe Werken

Regisseur van het veranderproces

Brussels Airport Company deed eind 2015 een beroep op Prepared Mind als regisseur, begeleider en inspirator van hun Nieuwe Werken programma.Samen met een intern project team, hebben we de visie bepaald, de verschillende werkstromen van het programma uitgetekend, externe specialisten aangetrokken voor onderdelen van het traject en zijn we de dialoog aangegaan met het directiecomité (mancom).

Als startpunt organiseerden we op 18/03/2016 een visie-conferentie met 70 medewerkers van alle geledingen op de luchthaven. Samen dachten ze een ganse dag lang na over de toekomst van werken op de luchthaven en wat dat dan betekende voor hun organisatiemodel, cultuur, systemen en gebouwen.

Enkele dagen later vonden de aanslagen plaats op Zaventem, wat het project begrijpelijkerwijs bijna een half jaar vertraging bezorgde. Wel organiseerden we twee maanden nadien nog een large-scale workshop met dezelfde groep om samen na te denken over de impact van de aanslagen op hun organisatie en welke lessen ze daaruit konden trekken. Een jaar later dan verwacht werd het Step Up project in de brede organisatie geïntroduceerd op een all employee conferentie met 450 deelnemers waarbij we samen met een multidisciplinaire crew een totaal-event ontwierpen en begeleidden.