Streekplatform Kempen: Toekomstforum Kempen 2030

Future Search Conferentie

Context

Het Streekplatform Kempen, het streeknetwerk van 29 lokale besturen, provincie Antwerpen, sociale partners en politieke partijen wil een nieuwe, ambitieuze toekomstvisie 2030 en bijhorend actieprogramma uitwerken voor de regio Kempen om een antwoord te bieden aan de complexe veranderingen en uitdagingen waar de regio voor staat.

De afgelopen drie jaar is er een werking uitgebouwd rond vijf speerpunten: ondernemen, innoveren & internationaliseren, leren & werken, welzijn & zorg, ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio en groene en duurzame Kempen, gebaseerd op het Streekpact 2013-2018 en DYNAK.

De looptijd van het Streekpact is voorbij. De fundamenten ervan zijn nog steeds waardevol. Toch bieden gewijzigde omstandigheden, nieuwe rollen voor stakeholders, disruptieve maatschappelijke omwentelingen, verkiezingen, etc. nieuwe kansen voor de Kempen om verder te bouwen op deze fundamenten én nieuwe streekinitiatieven toe te voegen.

Het Streekplatform Kempen vindt het belangrijk dat de toekomstvisie en bijhorend actieprogramma breed gedragen zijn en dat er sterke partnerschappen ontstaan om de noodzakelijke transitieprocessen in de regio op te zetten of verder te zetten. Vandaar de keuze voor de methodiek van een Future Search conferentie, waarbij de ambitie gezamenlijk werd ontwerpen en uitvoerbaar gemaakt.

Het Toekomstforum Kempen dat op 25 & 26 oktober 2019 plaatsvond was een belangrijke mijlpaal in dit proces. Hier werden de drie doelen gedefinieerd waar we gezamenlijk aan willen werken:

  • In 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving.
  • In 2030 is de Kempen duurzaam.
  • In 2030 is de Kempense samenleving inclusief, warm en zorgzaam.

Het is de kerngedachte van een gemeenschappelijke Kempense horizon, de visie die allen verbindt.

 
Ontwerpteam en Prepared Mind

Het toekomstforum is het resultaat van 6 maanden voorbereiding en cocreatie binnen een ontwerpteam van echte Kempenbelievers. Het ontwerpteam boog zich over de startvraag, het procesontwerp, de deelnemers, de logistiek, communicatie etc.

Het hele traject werd begeleid door Prepared Mind. Tijdens de voorbereiding definieerden we dat het toekomstforum een succes is als we:

  • een stevige basis hebben gelegd voor een toekomstplan 2030.
  • kritisch reflecteren en samen delen.
  • inspirerende ontmoetingen hebben.
  • werken aan gedeelde ambities, impactvolle initiatieven en concrete acties.
  • grensverleggend werk verrichten.
  • kansen creëren en benutten voor nieuwe samenwerkingen die een wezenlijk verschil maken voor de regio.

Het Kempenpact2030 is de gezamenlijke afspraak met de toekomst. Een nieuwe, ambitieuze toekomstvisie 2030 en bijhorend actieprogramma voor de Kempen om een antwoord te bieden aan de complexe veranderingen en uitdagingen waar de regio voor staat. De toekomstvisie en het bijhorend actieprogramma zijn breed gedragen er zijn sterke partnerschappen ontstaan om de noodzakelijke transitieprocessen in de regio op en verder te zetten. 

Klik hier voor het verslag van het Toekomstforum Kempen 2030.

 
Website

Op de website van het Streekplatform vind je een uitgebreid verslag van het hele proces, inclusief beeldimpressies en een beschrijving van de gestarte initiatieven en projecten.

http://streekplatformkempen.be/op-weg-naar-het-kempenpact-2030/