VCLB Limburg: naar een nieuwe besturingsstructuur

Begeleiding managementteam

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. In een CLB werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen.

Het Vrij CLB Limburg werkt op de domeinen gezondheid, welbevinden, leren en studiekeuze. Er zijn in totaal 8 erkende centra in Limburg, voorheen elk met hun eigen directeur, verspreid over 15 vestigingsplaatsen. In totaal telt VCLB Limburg 350 medewerkers.

In 2015 startte VCLB met een IAO-traject waarbij sterk werd ingezet op de vorming van nieuwe teamsin vier regio’s, een proces van zoeken en aanpassen dat nog steeds loopt. In 2021 werden wij gecontacteerd door Rik Bloemen, voorzitter van de Raad van Bestuur, om mee na te denken over de rol van de algemeen directeur, de plaats van ondersteunende diensten in het organisatiemodel, en de beslissingsstructuren in de nieuwe organisatie. Daar werd al snel duidelijk dat er nood is aan de verduidelijking van rollen in het directiecomité, bestaande uit zowel ervaren mensen als nieuwkomers. Bovendien is er met de komst van nieuwe teams en regio’s een vraagstuk ontstaan over de balans tussen centraal of decentraal organiseren: wat kunnen en mogen de regio’s zelf beslissen, en wat leggen we bij de centrale directiegroep? Hoe moeten de regiodirecteurs samenwerken? En is er nood aan een tussenlaag? Een bevraging rond motivatie en autonomie bracht bovendien aan het licht dat de gepercipieerde autonomie niet altijd overeenkomt met de intenties van het nieuwe organisatiemodel. Voor ons herkenbare vragen, waarmee veel andere organisaties ook worstelen.

We gingen aan de slag als sparring partner van de voorzitter en de algemeen directeur en hielpen hen om helder te zien in het moeras van organisatiekeuzes. Daarbij brachten we kaders aan, inspireerden met voorbeelden en hielpen om een schets te maken voor een nieuwe besturingsstructuur binnen de bredere governance van de organisatie en de raad van bestuur. Daarbij ontstond ook een boeiende dialoog over de visie op leiderschap, de invulling van het concept ‘gedeeld leiderschap’ en de plek van hiërarchie in een hedendaagse organisatie.

“Echt prima backing vocals! Met veel respect en gelijkwaardigheid legden jullie dynamieken bloot in onze organisatie. Jullie geven eye-openers!” (Rik Bloemen, voorzitter RvB)

“We moeten onze organisatie nog beter laten aansluiten bij de operationele processen, daar moet de focus liggen van de leiders. Onze organisatie moet versimpelen. (…) Typerend voor jullie manier van werken is dat jullie enorm goed luisteren en analyseren, echt uitspitten hoe hete werkt in onze organisatie, en daarbij ook de positieve punten benoemen. Dit proces lijkt heel erg op wat wij als CLB doen met onze cliënten: oplossingsgericht werken.” (Marina Vandermeulen, algemeen directeur)