De Vormgever: Ulbo de Sitter

In 1997 zond het illustere Teleac de serie ‘Grootmeesters in management’ uit. In deze achtdelige televisieserie wijzen beroemde denkers de weg in de wereld van organiseren en veranderen. Ook Ulbo de Sitter, de grondlegger van de Moderne Sociotechniek en voor ons een enorme bron van kennis en inspiratie, komt als ‘de vormgever’ aan bod. Zeer de moeite waard.

Leergang ‘Eenvoudig Organiseren van Gemeenten’

Eenvoudig Organiseren van Gemeenten   Net als hun omgeving zijn gemeentelijke organisaties in beweging. Door de toenemende dynamiek in die omgeving lijkt het erop dat gemeentelijke organisaties steeds complexer worden. Waar 50 jaar geleden gemeenten nog langs dezelfde inrichtingsprincipes waren georganiseerd, zien we nu een grote variatie aan organisatiemodellen, gecombineerd met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en uitbesteding […]

Synergetisch produceren in Praktijk: Toepassingen van structuurbouw in industrie en dienstverlening

In Synergetisch produceren in praktijk wordt de sociotechnische ontwerptheorie nog- eens compact beschreven en worden negen recente toepassingen gebundeld. Naast de industrie komt daarbij ook de dienstverlenende sector uitgebreid aan de orde. Het boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de sociotechnische praktijk. Naast studenten en docenten in de Bedrijfswetenschappen behoren tot deze doelgroep ook adviseurs en managers die een indruk willen krijgen van de waarde die structuurbouw voor hen zou kunnen hebben.