Leergang ‘Eenvoudig Organiseren van Gemeenten’

Eenvoudig Organiseren van Gemeenten

 

Net als hun omgeving zijn gemeentelijke organisaties in beweging. Door de toenemende dynamiek in die omgeving lijkt het erop dat gemeentelijke organisaties steeds complexer worden. Waar 50 jaar geleden gemeenten nog langs dezelfde inrichtingsprincipes waren georganiseerd, zien we nu een grote variatie aan organisatiemodellen, gecombineerd met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en uitbesteding aan (semi-)private partijen. De complexiteit neemt daarmee toe, in strategie, inrichting, sturing en uitvoering. Dat vraagt veel van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers. Want gemeenten ‘moeten’ veel, denk aan de volgende buzzwords:

 • opgavegericht werken 
 • netwerksturing 
 • datagedreven organisatie 
 • publiek leiderschap 
 • zelfsturende teams 
 • werken volgens de bedoeling 
 • wendbare organisatie 
 • platformorganisatie 
 • werken in scrumteams 
 • regiegemeente 

 

Buzzwords waarvan niet altijd even duidelijk is wat ze betekenen en of ze meer zijn dan een voorbijgaande hype. Alle reden om het hoofd koel te houden en een stapje terug te doen om te analyseren: 

 • wat de strategische opgaven van gemeenten nu eigenlijk zijn? 
 • wat deze opgaven betekenen voor de inrichting van de gemeentelijke organisatie? 
 • hoe de benodigde veranderingen in die inrichting kunnen worden aangepakt? 

En dat alles zonder gemeentelijke organisaties complexer dan nodig en liefst eenvoudiger te maken. 

De leergang is opgebouwd uit zes modules. In module 1 wordt het sociaal-organisatorisch perspectief geïntroduceerd en vindt een oriëntatie plaats op de maatschappelijke context van de gemeente. In de overige vijf modules wordt stap voor stap van buiten naar binnen gewerkt. Van de net-werken waarin de gemeente participeert naar het ontwerp van de organisatie, de professionals die binnen de gemeente werken, de ICT en de veranderprocessen die nodig zijn om de inrichting van de organisatie te veranderen. 

 

 1 – Sociaal-organisatorisch perspectief en strategische oriëntatie

Dr. Marieke van Genugten, Dr. Jan Achterbergh

2 – Gemeente in netwerken

Dr. Marieke van Genugten, Drs. Diederik Hommes, Drs. Tjin Bremer, Tjisse Bosch MSc

3 – Organisatie-ontwerp

Drs. Marc van Hooft, Drs. Jesper Hanssen

4 – De factor mens

Dr. Michiel Schoemaker, Marcella Rijkschroeff-Gordon MHD

5 – De factor technologie

Henk van den Berg CEIM CITRM

6 – Transformatieprocessen: veranderingen doorvoeren in de inrichting van de gemeentelijke organisatie

Drs. Marc van Hooft, Drs. Benny Corvers

Meer info: https://www.ru.nl/rma/postacademisch-onderwijs/eenvoudig-organiseren-gemeenten/