De Vormgever: Ulbo de Sitter

In 1997 zond het illustere Teleac de serie ‘Grootmeesters in management’ uit. In deze achtdelige televisieserie wijzen beroemde denkers de weg in de wereld van organiseren en veranderen. Harry Starren interviewt specialisten in hun natuurlijke habitat. Zij presenteren hun theorieën in een notendop. Onder andere Joseph Juran, Michael Hammer, Manfred Kets de Vries, Peter Senge en Charles Handy komen aan bod. En natuurlijk ook Ulbo de Sitter, de grondlegger van de Moderne Sociotechniek, als ‘de vormgever’.

Toen ik zelf colleges bij hem volgde, en zeker toen ik bij hem mocht afstuderen, was hij een enorme bron van kennis en inspiratie. En nog steeds. Er zijn mooie boeken en artikelen van zijn hand, maar videomateriaal over hem is schaars. Ook dat maakt deze productie zeer de moeite waard. Ulbo zelf licht zijn concepten toe, directeuren en werknemers tonen hoe ze de theorie in praktijk brengen. En alhoewel aan de beelden wel te zien is dat de wereld sinds 1997 behoorlijk veranderd is staat het gedachtegoed van De Sitter nog altijd fier overeind.


https://www.ulbodesitterkennisinstituut.nl/Grootmeesters-in-Management-Teleac

Met dank aan het Ulbo de Sitter Kennisinstituut voor het beschikbaar stellen van de beelden.