Anders organiseren & beter werken


Door de ontgroening en de vergrijzing op de West-Europese arbeidsmarkten zal het arbeidsaanbod gevoelig krimpen de komende decennia. Om meer mensen (langer) aan het werk te houden, moeten we zoeken naar modellen die het werk werkbaar maken (beter werken). Vandaag ondervinden we voortdurend aan den lijve hoe verstikkend, hoe ineffectief en hoe onwerkbaar de bureaucratische manier van organiseren is. En toch raast die bureaucratische organisatievorm maar door.

Met dit boek willen we een alternatief aanbieden door organisaties voor te stellen om te kantelen. Om opnieuw de logica van de processen op te zoeken, om te ontregelen en te decentraliseren. Kortom, om zichzelf anders te organiseren. Met dit voorstel schrijven we ons in in de brede beweging die vandaag onder de noemer sociale innovatie opgang maakt. Als complement van technologische en productinnovatie willen wij sociale innovatie zien als vernieuwingen in de sfeer van de wijze waarop mensen met elkaar (moeten) samenwerken en de wijze waarop hun onderlinge relaties daardoor zin en betekenis krijgen. Een hersteloperatie die tegelijkertijd het product- en technologisch innovatief vermogen van organisaties verhoogt.

Met dit boek hopen we ook instrumenten en tools aan te reiken om met deze ideeën aan de slag te gaan. Dit boek is bedoeld voor al wie bij arbeidsorganisatorische of sociale innovatie betrokken zijn: kader- en directieleden, P&O- of HR-professionals, project- en verandermanagers, interne en externe consultants, leidinggevenden, teamcoördinatoren. Door de vele voorbeelden, tools en instrumenten is het boek ook geschikt voor studenten. Dit boek is eveneens verkrijgbaar als papieren boek . 

Auteurs: Geert Van Hootegem, Pierre van Amelsvoort, Gert Van Beek, Rik Huys

Uitgever: Acco
Publicatiedatum: 22 februari 2011
Pagina’s: 203
ISBN 9789033484209

Een voorproefje? Lees hier Hoofdstuk 1.