Een gelukkig 2023!

“Je moet één oog op de microscoop hebben en tegelijk één oog op de telescoop. Het gaat over én-én.” (Ilham Kadri, CEO Solvay)

De wereld is te complex voor simpele recepten. Daarom is het antwoord vaak: ‘beide’.

Met Prepared Mind zijn we dit jaar bewust kleiner geworden, maar groter gaan denken. We zijn klaar voor de toekomst en kijken ernaar uit om je volgend jaar weer te zien!

Wij wensen je voor 2023 een brede blik en een jaar vol originele opgaven.

Anders organiseren met anderen

De externe samenwerkingsopdracht van woonzorgactoren wordt de laatste jaren almaar groter. Op 13.10 sprak Benny Corvers op het Vlaamse Congres voor de sector Woonzorg. Hij licht in zijn lezing toe hoe die externe focus kan worden gekoppeld aan bestaande initiatieven voor anders organiseren en laat zien hoe in het ecosysteem van de ouderenzorg ook vandaag al slimme keuzes worden gemaakt die samenwerking vooropstellen.

Weldadig Organiseren

Als organisatiekundigen zijn wij hoopvol én bezorgd over de weg die de wereld lijkt op te gaan. Maar bovenal voelen we dat we een verantwoordelijkheid hebben om organisaties en netwerken zó te organiseren dat ze meer ruimte bieden voor een nieuwe dialoog. Een dialoog die de omslag naar een meer weldadige wereld mogelijk maakt.

Op 2 juni organiseren we een weldadige dag bij de Kolonie van Weldadigheid in Merksplas. We nodigen een select groepje Vlaamse en Nederlandse vrienden en inspirerende vakgenoten uit om met ons na te denken over de bijdrage die we kunnen leveren aan meer weldaad binnen en buiten onze organisaties en netwerken. Benieuwd naar het resultaat? Wij ook! Stay tuned …

“De cultuur van de organisatie is geen rustig en veilig bezit”

“De cultuur van de organisatie is geen rustig en veilig bezit. Die heeft voortdurend aandacht en onderhoud nodig.” (Marcel Pheijffer) Vanochtend las ik bovenstaand interview, en dacht meteen: wat een mooie quote! Tussen mijn dagprogramma vol Teams- en Zoom-meetings, hield het me bezig. Het deed me denken aan een superfijn boek en een artikel dat ik een tijd geleden las, en misschien inspireert het anderen als ik daarover iets kan delen?

Motiveren zonder Controleren

In april 2021 verscheen bij Die Keure het boek ‘Motiveren zonder Controleren’, waarin Anja Van den Broeck en Hermina Van Coillie de zelfdeterminatietheorie (ZDT) toegankelijk maken voor een Nederlandstalig publiek. De moeite waard? Daarop zal ik proberen een hoogst persoonlijk antwoord te geven. Aan u om te oordelen of het boek nog onder de kerstboom belandt…

Proeftuin werkbaar werk Industrie 4.0

Technologie-ontwikkelaars en sociale wetenschappers maken (eindelijk) samen werk van werkbaar werk, alvast in de maakindustrie! In de Proeftuin Industrie 4.0 ‘Technologie voor Werkbaar Werk’ werken we samen aan ontwerpgericht onderzoek op weg naar beter, meer, duurzaam en performant werk in de maakindustrie. Spannend en inspirerend…

Prepared Mind start het jaar in beweging

Belangrijk nieuws bij de start van 2022: dit jaar vatten we ons tiende levensjaar aan, en daarmee start de Prepared Mind community ook een nieuwe cyclus die zorgt voor vernieuwing en verandering. Wij hebben de voorbije maanden niet stilgezeten om Prepared Mind voor te bereiden op de toekomst, en dus werd het tijd om daar iets over te vertellen. Bij de start van het jaar lichten we meteen al een eerste belangrijke stap toe …

Onze beste wensen voor 2022

Onze beste wensen voor een warm eindejaar! En we kijken ernaar uit om ook in 2022 weer samen met jullie te bouwen aan een betere wereld …

The Intentional Office

Tijdens de COVID19-crisis werd ons vaak gevraagd om mee na te denken over het zogenaamde Hybride Werken en de toekomst van kantoren. Tegelijkertijd werd dit topic ook relevant in de opleiding Eenvoudig Organiseren van Gemeenten van de Radboud Universiteit, waar we als docent verschillende bijdragen aan leveren. Voor die studenten schreven we het artikel “The Intentional Office”, waar we het ontwerp van fysieke werkplekken kaderen binnen de pogingen van organisaties om zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden en aan te passen aan veranderende realiteiten.