Weldadig Organiseren

Community Event

Aan het begin van de negentiende eeuw vindt in de Verenigde Nederlanden een grootschalig maatschappelijk experiment plaats. Doel: een einde maken aan de armoede. De Maatschappij van Weldadigheid koopt vanaf 1818 grote, onontgonnen stukken land op. Daar worden in zeven jaar tijd zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht: vijf in de Noordelijke Nederlanden en twee in de Zuidelijke Nederlanden, wat nu de Belgische Kempen zijn.

Aan het begin van de twintigste eeuw staan we opnieuw op een kruispunt. De golven van de wereldgeschiedenis lijken ons opnieuw te overspoelen, met een kracht die de mens soms verbluft en vertwijfeld achterlaat. In die chaotische en bedreigende context, blijkt altijd opnieuw dat we de loop van de geschiedenis niet kunnen veranderen. Maar we kunnen wel keuzes maken die mee richting geven aan een gewenste toekomst.

De koloniën van Weldadigheid waren als maatschappelijk experiment een grote stimulans voor hun omgeving. Tweehonderd jaar na hun ontstaan is hun invloed nog altijd herkenbaar, en door hun landschappelijke en historische waarde zijn ze in 2021 tot UNESCO werelderfgoed uitgeroepen. Maar in hun experimenteel karakter zit ook de mislukking besloten. Niet alles wat op deze plekken gebeurde was zo weldadig: landlopers en bedelaars werden gedwongen tot noeste arbeid en mochten het landgoed niet verlaten. De manier waarop de organisatie werd ingericht, bood niet veel kans op weldadige menselijkheid. 

Als organisatiekundigen zijn wij hoopvol én bezorgd over de weg die de wereld lijkt op te gaan. Maar bovenal voelen we dat we een verantwoordelijkheid hebben om organisaties en netwerken zó te organiseren dat ze meer ruimte bieden voor een nieuwe dialoog. Een dialoog die de omslag naar een meer weldadige wereld mogelijk maakt.

Op 2 juni organiseren we een weldadige dag op één van die Kolonies in Merksplas, op de grens van Nederland en België. We nodigen een select groepje vrienden en inspirerende vakgenoten uit om met ons na te denken over de bijdrage die we kunnen leveren aan meer weldaad binnen en buiten onze organisaties en netwerken. Het vormt ook de kans om kennis te maken met bevlogen mensen en te zien hoe we gelijkgestemde krachten kunnen bundelen. Benieuwd naar het resultaat? Wij ook! Stay tuned …