Anders organiseren met anderen

Van innovatieve arbeidsorganisatie naar een slagkrachtige netwerkorganisatie

Congres woonzorg: samen vorm geven aan de woonzorg van morgen (13.10.2022)

De externe samenwerkingsopdracht van woonzorgactoren wordt de laatste jaren almaar groter. In onze volatiele wereld groeit het besef dat de uitdagingen in de ouderenzorg te groot zijn voor één organisatie. Of het nu gaat om continuïteit bieden, capaciteit borgen of participatie organiseren: we hebben elkaar nodig.

De voorbije tien jaar hebben woonzorgactoren stappen gezet naar andere manieren van organiseren, op basis van concepten als de innovatieve arbeidsorganisatie, of recenter bijvoorbeeld het referentiekader voor leven, wonen en zorg voor personen met dementie van het EDV. De focus ligt daarbij meestal op de interne organisatie: hoe organiseren we het werk in sterke teams rond onze bewoners, hoe zorgen we voor meer autonomie op de werkvloer, en hoe kunnen we het leven van bewoners nog meer centraal stellen? Die interne beweging biedt de noodzakelijk basis voor externe samenwerking, maar het risico bestaat dat organisaties te weinig oog hebben voor het bredere maatschappelijke vraagstuk rond ouderenzorg en zo ook kansen missen in de samenwerking met andere organisaties. Het is dringend nodig dat organisaties de krachten leren bundelen, en dat ze daarvoor niet alleen maar wachten op ingrepen vanwege onze overheden.

De meeste bestuurders en managementteams zijn inmiddels betrokken bij reflecties over samenwerking in de netwerken rondom hun organisatie. Daarbij ligt de nadruk vaak op de governance van samenwerkingsverbanden. Die beweging blijft nu nog te veel steken in de idee-fase, en ze is nog onvoldoende geland op de werkvloer. Niettemin zijn de basismedewerkers in de ouderenzorg vaak erg betrokken bij continuïteitsvraagstukken en multidisciplinaire samenwerking. Daar liggen dus kansen om de strategie rond samenwerking nog breder te laten landen in de organisatie. Het management kan daarbij actief de voorwaarden creëren voor samenwerking met andere organisaties, door het werk zo te organiseren en rollen toe te kennen dat er meer openheid ontstaat naar de buitenwereld. Daarnaast kunnen medewerkers veel voordeel halen uit het aanleren van nieuw handelingsrepertoire dat hen toelaat om veel actiever te participeren in het bredere systeem rondom ouderen met een ondersteuningsnood.

In deze breakout sessie licht Benny Corvers toe hoe die externe focus kan worden gekoppeld aan bestaande initiatieven voor anders organiseren en laat hij zien hoe in het ecosysteem van de ouderenzorg ook vandaag al slimme keuzes worden gemaakt die samenwerking vooropstellen. Op basis van zijn ervaringen in de sector sinds 2012 biedt hij een hoopvol kader voor een betere inrichting van het netwerk in de ouderenzorg, en geeft hij tips voor managers uit de ouderenzorg om hiermee aan de slag te gaan.

Op 9/12/2022 (volzet) en op 27/01/2023 organiseren we een opleidingsdag rond dit thema. Inschrijven kan via deze link.

https://preparedmind.be/events/anders-organiseren-met-anderen-basisopleiding/

Op de website van het Congres vind je de presentatie en opname van de sessie rond Anders Organiseren met Anderen: samen vorm geven aan de woonzorg van morgen.