Meten en Veranderen

Het tijdperk van het Nieuwe Organiseren lijkt eindelijk aangebroken. Een beweging ontstaat die een zelden gezien enthousiasme over organisatievraagstukken (en vooral -oplossingen) oproept. Een ongemeen boeiende dialoog binnen een divers genootschap van belanghebbenden is aan de gang. Managers, werknemersvertegenwoordigers, consultants en actoren uit het middenveld zonder onderscheid van sectoren vinden elkaar plots. 

De organisatievernieuwers op het terrein signaleren echter een belangrijke nood. Er is behoefte aan instrumenten om de beloftes waar te kunnen maken. “Hoe begin je daaraan?” “Hoe kan je iedereen overtuigen?” “Wat is de Return on Investment?” “Wat zijn de verschillende mogelijke scenario’s?” “Hoe beweeg je van vandaag naar morgen?“ Het is slechts een greep uit de vele vragen die de auteurs van dit instrumentenboek voortdurend te horen krijgen. Vertrekkende van wetenschappelijke inzichten ter zake, hebben de auteurs een instrumentenverzameling ontwikkeld. Die moet bijdragen tot “evidence based change”. 

Organisatieverandering gebaseerd op wetenschappelijke inzichten enerzijds en wetenschappelijke vooruitgang op basis van de praktijkervaringen anderzijds. Dat is de innovatieve ambitie. Het is een instrumentenverzameling die de procesflow volgt van een project van organisatievernieuwing. Het begint bij het intake- of prospectiegesprek. Instrumenten om de organisatie te scannen volgen. Die moeten toelaten om te bepalen hoe het nu is en hoe het beter zou zijn. Effectmetingen op het gebied van de organisatieperformantie en de kwaliteit van de arbeid zijn daartoe onmisbaar. Ook de wijze waarop de organisatieverandering kan plaatsvinden, wordt gemeten.

Een voorproefje? Lees hier Deel 1.


Auteur(s): Geert Van Hootegem, Rik Huys & Guido Maes (red.)