Slotevent – Samenwerken in de zorg

Van 18:30 tot 21:00
Grote Markt 17

1000 Brussel

Afsluiting van het project ‘Samenwerken in de Zorg’.

Tijdens het slotmoment presenteren wij u het Stappenplan en Handboek over samenwerken in de zorg, brengt dhr. Stef Steyaert een helikopterzicht over de reorganisatie van de eerste lijn en Vlaams Minister Jo Vandeurzen sluit de avond af. Gastvrouw tijdens deze avond is mevrouw Hilde Deneyer, voorzitter Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers.

Programma

 

18u30 – Ontvangst

19u30 – Start programma ~ Gastvrouw is Mevr. Hilde Deneyer, Voorzitter Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers

  • Verwelkoming
    dhr. Jan Sap, secretaris-generaal Federatie Vrije Beroepen
  • Exclusief: De ervaringen van zelfstandige zorgverstrekkers met samenwerken in de Zorg mevr. Gretel Van der Looy, projectmedewerker Federatie Vrije Beroepen
    In primeur: Presentatie van het stappenplan en het handboek ‘Samenwerken in de Zorg’
  • mevr. Ann Dierickx (Dewallens&Partners), dhr. Bart Goossens (GSJ Advocaten), mevr. Chris Sels (Prepared Mind), mevr. Gretel Van der Looy (Federatie Vrije Beroepen), dhr. Edward Van Rossen (Federatie Vrije Beroepen).
  • Toelichting over het veranderingstraject van de eerstelijnsgezondheidszorg op Vlaams niveau dhr. Stef Steyaert, programmamanager
  • Slotwoord: Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dhr. Jo Vandeurzen

21u00 – Receptie