Colloquium: ‘Crisiszorg in geestelijke gezondheid en welzijn’

Zaterdag 30 April 2022

Stadscampus Hasselt

9u00 tot 12u30

De netwerkpartners van RELING (het netwerk geestelijke gezondheid West-Limburg) nodigen u uit om deel te nemen aan het colloquium ‘Crisiszorg in de geestelijke gezondheid en welzijn’. Graag gaan wij met u in dialoog over intersectorale samenwerking in de crisiszorg en het oprichten van gezamenlijke regionale crisismeldpunten. We doen dit onder begeleiding van Professor Geert van Hootegem (KU Leuven – HIVA) en Chris Sels (Prepared Mind).

  • Deelname is gratis
  • Inschrijven is verplicht
  • Accreditering voor artsen wordt aangevraagd

Meer weten? Mail dan naar david.dol@reling.be

Inschrijven kan via: https://forms.gle/NB9jtXLns22zrB9Y6