Colloquium: ‘Crisiszorg in geestelijke gezondheid en welzijn’

Crisiszorg

Zaterdag 30 April 2022 Stadscampus Hasselt 9u00 tot 12u30 De netwerkpartners van RELING (het netwerk geestelijke gezondheid West-Limburg) nodigen u uit om deel te nemen aan het colloquium ‘Crisiszorg in de geestelijke gezondheid en welzijn’. Graag gaan wij met u in dialoog over intersectorale samenwerking in de crisiszorg en het oprichten van gezamenlijke regionale crisismeldpunten. […]