Samenwerken in de Zorg

 “Zelfstandige zorgverstrekkers zijn een essentieel deel van de eerstelijnszorg in Vlaan­deren. In de manier waarop het zorglandschap vandaag vorm krijgt, in functie van de zorgvragen, wordt de samenwerking tussen hen van primordiaal belang. Veel zorgver­strekkers werken al op uiteenlopende wijze met elkaar samen, maar willen we de uitda­gingen in de sector effectief aanpakken, moet dat ook gebeuren met gezamenlijke doel­stellingen op basis van een gemeenschappelijke visie en missie”, aldus voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Volgens een enquête van de Federatie Vrije Beroepen werken al meer dan 3 op 4 zelf­standige zorgverstrekkers effectief samen met andere zorgverstrekkers, maar ook met ziekenhuizen en diensten als de centra algemeen welzijnswerk.

Met dit handboek willen we u tools aanreiken om de samenwerking succesvol aan te gaan of te versterken:

  • Waarom zou ik een samenwerkingsverband willen?
  • Is een gemeenschappelijke visie belangrijk?
  • Hoe kunnen we samen de praktijk organiseren?
  • Met welke deontologische principes moet ik rekening houden?
  • Zijn financiële drempels een onoverkomelijke uitdaging?

Dit handboek en het bijbehorende stappenplan werden uitgewerkt als extra impuls om samenwerking in de zorgsector te bevorderen.

Auteur(s): Ann Dierickx,  Goossens Bart, Sels Chris

Inhoudstafel

VOORWOORD
 
door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

DEEL 1. Samenwerkingsmogelijkheden, hun voor- en nadelen

DEEL 2. Financiële aspecten

DEEL 3. De samenwerking organiseren

DEEL 4. Deontologie en juridische aspecten
 
DEFINITIES
 
VOORSTELLING FVB EN AANGESLOTEN BEROEPSORGANISATIES