De Gemeente De Bilt is een middelgrote Nederlandse gemeente vlakbij Utrecht. In 2015 onstond het idee om met de invoering van het nieuwe beleidsplan ook een ver doorgedreven kanteling in te zetten van de ganse organisatie.

Prepared Mind en onze Nederlandse partner MPuls sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een participatief verandertraject, beginnend met een startconferentie in mei-juni 2016, waarbij 120 medewerkers van de gemeente samen op zoek gingen naar hun ‘lonkend perspectief’.

Daarop volgden nog enkele grootschalige vervolgconferenties (zogenaamde ‘deep dives’), die achtereenvolgens op zoek gingen naar de Ambtenaar 3.0 en de Manager 3.0. Ten slotte werd op een tweedaagse conferentie aangeknoopt met de buitenwereld, en maakten we samen met burgers, ondernemers en partners een stand van zaken op in een Proces- en Klantconferentie.

Op het einde van 2016 volgde dan een tweedaagse ontwerpconferentie waarop 60 mensen samen een eerste grofontwerp bedachten en selecteerden, dat vervolgens werd uitgewerkt tot een finaal ontwerp door een zelf-gekozen ontwerpteam. Het grofontwerp en het daaropvolgende fijnontwerp werden telkens grondig getoetst en gecommuniceerd aan alle medewerkers in verschillende doorpraatsessies. Ook het college, de raad en de OR werden op verschillende sessie meegenomen in het nieuwe model.

Op dit moment is de gemeente gestart met de voorbereiding van de plaatsing & selectie van alle medewerkers en zijn we volop bezig met de voorbereiding van de start op 1/10/2017.

Pin It on Pinterest