Fuseren is Topsport

Het lijkt alsof fusies weer helemaal terug zijn van nooit echt weggeweest. Sinds 1 januari 2019 ontstonden in Vlaanderen zeven nieuwe gemeenten door de samenvoeging van vijftien ‘oude’ gemeenten. Het waren de eerste fusies sinds 1983. Maar Vlaanderen heeft in de voorbije decennia ook een grote fusiegolf in de ziekenhuissector gekend. In het onderwijs zagen we de fusiegolf in het volwassenenonderwijs. En ondanks de COVID-crisis bleef de M&A-activiteit op de privé-markt redelijk stabiel. Zelf waren we de voorbije jaren in al deze sectoren van nabij betrokken bij een aantal fusiebewegingen, en daaruit valt alvast één heel belangrijke les te trekken: “fusie is een werkwoord”.