Wat is Total Workplace Innovation?

 

Wij geloven dat échte verandering enkel kan voortkomen uit een samenspel van participatieve verandering, organisatie-ontwerp en slim werkplekontwerp, waarbij we de volledige complexiteit van een organisatie als systeem in rekening brengen. 

‘TWIN’ duidt op de tweeling van duurzame organisatie-performantie én werkbaarheid voor medewerkers. Maar ook op de twee gezichten van organisatie-ontwerp: zowel het ontwerpen van organisaties als van werkplekken. 

Organisatie-ontwerp

In de kern is Prepared Mind een ontwerpbureau. Wij bouwen en verbouwen organisaties en ecosystemen. En dat gaat verder dan het schetsen van een nieuw organogram. Onze methode voor organisatie-ontwerp heeft diepe wortels in de systeemtheorie en de sociotechnische ontwerpwetenschap. Daarmee bedoelen we ook dat onze aanpak zo integraal mogelijk is, waarbij we het systemische samenspel van structuur, cultuur, mensen en systemen volop meepakken in ons advies.

In essentie komt het er altijd op neer om organisaties (en vaak ook netwerken van organisaties) neer te zetten die intrinsiek flexibel zijn, fundamenteel gericht op eigenaarschap rondom klanten, en vele malen minder complex dan de bureaucratische structuren die we nog te veel zien vandaag.

Participatieve verandering

Complexe verandertrajecten vragen veel van mensen en organisaties. Daarom is het zo cruciaal om vooraf iedereen mee te krijgen met de bedoeling en de principes. Wij hechten veel belang aan het inspireren en aligneren van directie- en leiderschapsteams bij de aanvang van het project. Zonder hun volledige overtuiging is het lastig om straks iedereen mee te krijgen.

Maar ook de andere medewerkers willen we graag meenemen van bij het begin. Daarom is co-creatie voor ons geen modewoord. Wij staan in ons domein gekend als een team dat van werken met grote groepen zijn handelsmerk heeft gemaakt. Onze workshops en conferenties zijn nooit saai of alledaags. En we putten daarbij uit vele jaren ervaring met methodes als Future Search, World Café, Appreciative Inquiry, Open Space en andere Whole Scale Change technieken. Vaak krijgen we een organisatie beter in beweging na een tweedaagse conferentie met 150 medewerkers dan na 6 maanden hard werken met een gespecialiseerd projectteam.

Werkplekontwerp

Naast het ontwerpen van nieuwe samenwerkingsverbanden en autonome teams bedenken wij ook de kantoorconcepten die passen bij werk in de 21ste eeuw. Er is veel te doen rond Het Nieuwe Werken, met prachtige interieurpareltjes als voorbeeld. Maar onze ambitie reikt verder dan een mooi en functioneel kantoor voor professionals. Daarom maken wij in onze ontwerpconcepten maximaal de link tussen de organisatiestructuur en de infrastructuur die daarbij moet passen. Alleen op die manier kun je een werkplek creëren die mensen echt van hun stoel haalt…

Onze diensten

Organisatie diagnose

Organisatie ontwerp

Werkplek ontwerp

Opleidingen en simulation games

Change management

Workshops en conferenties

Cultuur verandering

Visie en strategie

Leiderschap

Team-ontwikkeling

Project- en programma management

HR Transformatie

Pin It on Pinterest

Share This