HR Lab – Future Search Conferentie

Dit uitgebreide verslag van de Future Search wil je inspireren en op afstand laten beleven wat het resultaat is als je gedurende drie dagen met een grote groep menselijk kapitaal uitgedaagd wordt om in gesprek te gaan over het vraagstuk: ‘“Hoe bereiden we ons voor op de veranderingen die op ons afkomen door nieuwe technologieën en op de te verwachten grondige verstoring van onze arbeidsmarkt en ons werk?”.

We reiken bewust geen handleiding aan die je van A tot Z moet lezen vooraleer de Euro valt. Hier ook geen theoretische modellen, kaders en duiding. Enkel duiding van het proces en een zo levendig mogelijke weerslag van wat we hebben zien gebeuren en ontstaan. Alles staat of valt met de sfeer die er hangt op zo’n Future Search: wat doet het met de mensen, hoe veranderen de verhoudingen, wanneer nemen ze afstand van elkaar en waar is een gezegde ‘ja’ ook effectief een gevoelde ‘ja’.

Wij wensen je veel lees- en inspiratiepret!

Skills

Posted on

02/05/2018

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest