Bekaert – Het Nieuwe Werken & Architectuur

Bekaert gaat in de zomer van 2017 een stuk van de organisatie verhuizen naar nieuwe kantoren, pal naast het huidige hoofdkwartier dat ook grondig gerenoveerd wordt.

Deze nieuwe werkplekomgeving zal een dynamisch geheel worden en niet statisch.

De nieuwe werkplekomgeving moet zich kunnen aanpassen aan het dynamische karakter van het dagelijks werk – met zijn naadloze veranderingen in het gebruik, de uitgevoerde taken  en ruimte.

Veelzijdigheid zal de gebruiker in staat stellen te kiezen uit verschillende flexibele kantoorconcepten die toelaten  de dynamische werkprocessen op elk hun eigen manier uit te voeren.

In plaats van verschillende activiteiten uit te voeren aan één en dezelfde werkplek, voer je verschillende activiteiten uit op verschillende plaatsen met de best denkbare omkadering.

In het nieuwe gebouw wenst Bekaert dit concept te voorzien, en men verwacht daartegen heel wat weerstand.

Objectief voor het nieuwe werken is vooral: efficiëntie verhogen, communicatie verbeteren en flexibiliteit doen toenemen.

Bekaert zet Prepared Mind in deze fase in als strategisch adviseur rond het herdenken van de functie van het nieuwe gebouw, de conceptualiseren van de nieuwe werkplekstrategie, als ervaringsdeskundige en expert om  het architectenteam te challengen, en om de space planning mee op te maken en de spelregels voor het nieuwe werken uit te werken.

Skills

Posted on

04/05/2018

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest