Geert Van Hootegem nieuwe algemeen directeur HIVA

Geert Van Hootegem wordt vanaf 1 oktober 2017 de nieuwe algemeen directeur van HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. Hij is een arbeids- en organisatiesocioloog en is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Geert is gespecialiseerd in organisatie- en jobdesign en onderzoekt de effecten ervan voor werknemer en bedrijf. De voorbije jaren werd daarbij vooral gefocust op de zorgsector. Hij is de oprichter van Prepared Mind en de initiator van de beweging met betrekking tot de Innovatieve Arbeidsorganisatie en Workplace Innovation (bijvoorbeeld European Workplace Innovation Network, een Europees leernetwerk voor innovatieve arbeidsorganisatie). Geert van Hootegem is een academicus die zich ook laat kennen door zijn ondernemerschap en engagement. Via inspirerende lezingen en interventies op het terrein demonstreert hij sociologie/wetenschap in actie.

Geert blijft als mede-oprichter de wetenschappelijke hoeksteen die aan de basis ligt van Prepared Mind en een sterk fundament vormt voor ons bedrijf. Hij zal vooral als wetenschappelijk adviseur actief blijven en ons daar strategisch inspireren.

Geert werkte eind van de jaren ‘90 al vier jaar voor HIVA. Met zijn directeurschap kiest HIVA ervoor om de klemtoon op maatschappelijke betrokkenheid en academische excellentie verder te zetten. Hij neemt het roer over van Emmanuel Gerard, die op 1 oktober met emeritaat gaat.